Rekrytering

Med 10+ år inom rekryteringsbranschen har vi samlat på oss erfarenhet genom att arbeta med både nystartade och etablerade (Fortune 500) företag inom IT, Telekom, Teknik, Energi, FMCG (leverantörer av konsumtionsvaror med snabb omsättning), Ekonomi & Finans i Europa, USA, Latinamerika och Asien. Detta gör att vi har möjligheten att erbjuda rekrytering i världsklass.

Broddeck Research Consulting har ett brett kontaktnät och egen databas med kandidater.

Rekryteringsprocessen


Vi gör tillsammans med kunden en behovsanalys där vi får en bild av kandidaten som söks och sammanställer en kravprofil och befattningsbeskrivning.
Kravprofilen ska beskriva de områden som är viktiga och relevanta för arbetet för att skapa en så bra helhetsbild som möjligt. 

Exempel på punkter vi går igenom är: 

  • typ av kandidat företaget söker
  • erfarenhet kandidaten ska besitta
  • specifik utbildning, kompetens
  • arbetsbeskrivning av vilka ansvarspunkter, arbetsuppgifter och mål kandidaten ska uppnå i sin nya befattning.
  • kandidatens värderingar
  • prestation i tidigare befattningar
  • med mera
Vi går igenom vilka punkter som är viktigast för kunden; kompetens, erfarenhet, värderingar etc som kandidaterna skall besitta och rangordnar dessa.
 

Detta görs alltid ihop med kunden- den rekryterings ansvariga alt HR eller chefen.

Sök, Screening & 
Intervjuer


När behovsanalysen är klar sätter vi igång med rekryteringsprocessen som innefattar urval och intervjuer. Vi söker igenom vår databas och nätverk. 
Vi annonserar även på olika jobbportaler om det skulle behövas.
Söker vi en alldeles speciell kandidat med specifik erfarenhet?
Då kanske vi behöver headhunta.

Vi går igenom varje ansökan och baserat på kundens behov och önskemål väljer vi ut dom kandidater som matchar kravprofilen på pappret. Här är det viktigt för sökanden att framhäva just dom egenskaper och erfarenheter som hen besitter och som matchar kraven för jobbet/befattningen.

Under intervjudelen med oss framkommer det tydligt om kandidaten verkligen är en "match" eller inte. 
Vi börjar med telefonintervjuer och väljer ut dom kandidater som matchar kravprofilen för att sedan bli inbjudna till en personlig- eller webbintervju.

Under hela processen använder vi oss av ett coachande förhållningssätt.

Förutom att säkerställa att kandidaten har den erfarenhet som krävs tar vi även reda på den sökandes syfte med att byta jobb, och säkerställer att det inte uppkommer några hinder med detta. 
 

Leverans


Efter den personliga intervjun väljer vi ut dom kandidater som matchar det företaget söker för att sedan kontakta referenser som kandidatena har uppgett. Oftast handlar det om 2-3 referenser. 

Nästa steg är att presentera finalisterna för kunden. Vi skickar en sammanfattning av kandidaternas erfarenhet, kompetens och motiverar varför just dessa kandidater blev utvalda och vad dom kan tillföra tjänsten.

Under intervjuprocessen mellan kunden och kandidaterna ser vi till att följa upp med båda parter för att säkerställa en smidig intervjuprocess. Skulle det behövas, hjälper vi självklart till med att boka in intervjumöten och kan även finnas på plats när dessa utförs om kunden så önskar.