HR Development/ Resursutveckling


Resursutveckling innebär att företag hjälper sina anställda att utveckla deras personliga och organisatoriska kompetens genom olika utbildningar och resurser.
En av de viktigaste faktorerna  anställda söker efter när dom ser sig om efter en ny arbetsgivare är företagets resursutveckling. Uppmuntran att fortsätta utveckla sina anställdas färdigheter hjälper dom att behålla både motivationen och glädjen på jobbet.
Företag som investerar i sina anställda har en lägre sjukfrånvaro och högre arbetslojalitet.  
Möjligheter som personalutbildning, karriärsutveckling, prestationshantering, mentorskap, successionsplanering, organisationsutveckling och coaching ökar arbetsmoralen och lojaliteten. 

Framgångsrika organisationer använder sig av resursutveckling och ser till att täcka alla dessa behov. Detta görs på flera olika sätt, antingen genom utbildning med intern personal eller med hjälp av en extern coach. Just detta jobbar Broddeck Research med.